Dyslexie | Praktijk 'Onder de Berken'

logo

Dyslexie, een kans!

Kenmerken van dyslexie zijn problemen met lezen, dictee en andere leerprocessen.

Dyslexie (en ook dyscalculie) gaan vaak gepaard met andere 'storingen', zoals je moeilijk kunnen concentreren, matige beheersing van de spieren, waardoor je nogal eens wat omstoot, stress op school bij lezen, dictee of proefwerk. Ook hoogbegaafde kinderen kunnen ermee te maken hebben, al weten die hun 'storing' vaak op een slimme manier te maskeren. En bekend is dat elk ADHD kind in mindere of meerdere mate symptomen van dyslexie vertoont.

Bij dyslexie werken de verschillende hersendelen niet goed samen. De behandeling bestaat uit het weer activeren van bepaalde hersendelen en het stimuleren van de coördinatie. Dit gebeurt met technieken uit de kinesiologie en cranio sacraal therapie. In de regel treden er na de eerste behandeling al verbeteringen op.

Mijn specialisatie in dyslexie heb ik gevolgd bij Kick Brackman-Brugman. Zij is grondlegster (ontwikkelaarster) van deze praktische benadering van dyslexie in Nederland.

Home Voorstellen Dyslexie Klachten/Stress Kinesiologie Cranio Sacraal Stress Release Ervaringen Links Contact